//Історія формування прислівників місця української мови

Історія формування прислівників місця української мови

150.00

Даценко І.Б.
Історія формування прислівників місця української мови : монографія / І. Б. Даценко ;
відп. ред. В.В. Німчук. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 180 с.
iSBN 978-966-489-247-3

Описание

Монографія присвячена вивченню історії та динаміки розвитку фонетичних, словотвірних, семантичних та граматичних характеристик прислівників місця в українській мові ХІ–ХVIII ст. У праці охарактеризовано процес адвербіалізації як основне джерело поповнення прислівникової системи та визначено моделі їхнього творення у різні періоди розвитку мови; погрупувано залежно від словотворчих, морфологічних та семантичних
характеристик прислівники місця протягом усього періоду їхнього розвитку; висвітлено особливості формування і функціонування прислівників місця різних зразків творення у формально-граматичному аспекті від індоєвропейського періоду до сучасного стану мови.
Подано докладний аналіз семантичної динаміки локативів протягом їхнього часу формування; описано граматичні властивості досліджуваної групи слів; виконано порівняльно-зіставний аналіз різночасових станів лексико-граматичного класу прислівників місця української мови.
Лінгвістичний аналіз зроблено на основі рукописних пам’яток і стародруків, а також опублікованих текстів XI–XVIII ст. історіографічного, художнього, ділового та конфесійного стилів. Долучено також матеріали лексикографічних праць (нормативних, діалектних, історичних, етимологічних української та інших слов’янських мов), наукових статей; проаналізовано 8000 слововживань, відібраних із близько 90 джерел.

Перелік умовних скорочень. 5
Вступ . 6
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРОБЛЕМИ АДВЕРБІАЛІЗАЦІЇ . 8
1. Місце прислівників в адвербіальній системі
української мови. 8
2. Прислівники у світлі наукових досліджень. 11
ПРИСЛІВНИКИ МІСЦЯ ПРАСЛОВ’ЯНСЬКОЇ МОВИ. 33
1. Відзайменникові прислівники місця. 34
2. Відіменникові прислівники місця. 38
3. Відприкметникові прислівники місця. 42
4. Віддієслівні прислівники місця . 43
Висновки. 43
ПРИСЛІВНИКИ МІСЦЯ КИЄВОРУСЬКОГО ПЕРІОДУ. 45
1. Відзайменникові прислівники місця. 45
1.1. Прислівники з формантом -де. 46
1.2. Прислівники місця з формантом -удѣ (-уд,
-уда, -уди). 51
1.3. Прислівники місця з формантом -амо . 56
1.4. Прислівники місця з формантом -оль. 59
1.5 Прислівник тоу. 60
2. Відприкметникові прислівники місця. 60
3. Прислівники місця іменникового походження. 64
4. Прислівники місця числівникового походження. 72
5. Віддієслівний прислівник мимо. 73
Висновки. 73
ПРИСЛІВНИКИ МІСЦЯ СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ XIV — XVIII ст. . 75
1. Відзайменникові прислівники місця . 75
1.1. Прислівники з колишнім формантом -де. 75
1.2. Прислівники з колишнім формантом -амо . 85
1.3. Прислівники зі структурним компонентом
-уди (-уду, -уда, -удъ) . 88
1.4. Прислівники з елементом -л-. 94
1.5. Прислівник тут. 100
2. Відприкметникові прислівники місця . 102
3. Відіменникові прислівники місця . 113
4. Інші прислівники . 129
Висновки. 130
Висновки. 133
Джерела. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Література. 146
Додаток А. Прислівники місця, зафіксовані в пам’ятках
української мови. 169
1. Прислівники місця давньоукраїнської доби. 169
2. Прислівники місця староукраїнської мови . 172
Summary. 178

Бренд

Даценко І.Б.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Історія формування прислівників місця української мови”