//Академік Олександр Савич Мельничук і сучасне мовознавство

Академік Олександр Савич Мельничук і сучасне мовознавство

200.00

«Академік Олександр Савич Мельничук і сучасне мовознавство» (Збірник наукових праць до 90-річчя з дня народження). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 280 с.

ISBN 978-966-489-147-6

Мова видання: українська

Описание

У збірнику висвітлено актуальні проблеми провідних напрямків мовознавства (індоєвропеїстики, славістики, загальної теорії мови, семіотики, методології лінгвістичних досліджень), пов’язаних із науковою діяльністю академіка О. С. Мельничука, проаналізовано основні аспекти його лінгвістичної спадщини та показано її значення для розвитку сучасних гуманітарних досліджень. Для мовознавців, науковців, викладачів, аспірантів, студентів-філологів.

Статті друкуються в авторській редакції.

«Академік Олександр Савич Мельничук і сучасне мовознавство»
Розділ 1
ІСТОРІЯ Й ЕТИМОЛОГІЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ
В. Г. Скляренко
ПОХОДЖЕННЯ СЛОВА СУД «JUDICIUM»
Т. Б. Лукінова
АКАДЕМІК ОЛЕКСАНДР САВИЧ МЕЛЬНИЧУК – КОМПАРАТИВІСТ
В. А. Глущенко
ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ У СТРУКТУРІ ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО МЕТОДУ
Т. О. Черниш
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРАСЛОВ’ЯНСЬКОЇ СИНОНІМІЇ В РАМКАХ ГНІЗДОВОГО ПІДХОДУ (НА МАТЕРІАЛІ СЛІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ «СПЕКА»)
В. В. Лучик
ПРОБЛЕМИ ЕТИМОЛОГІЗУВАННЯ СУФІКСІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Р. В. Болдирєв
МІГРАЦІЙНА ТЕРМІНОЛОГІЯ Й ІНДОЄВРОПЕЙСЬКА ТА НЕІНДОЄВРОПЕЙСЬКА ЕТИМОЛОГІЯ
О. Д. Пономарів
ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕЄСТРУ ЕТИМОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Я. В. Волкава, Г. П. Цыхун
БЕЛАРУСКА-ЎКРАІНСКІЯ СЕПАРАТНЫЯ ІЗАГЛОСЫ Ў БЕЛАРУСКІМ І ЎКРАІНСКІМ ЭТЫМАЛАГІЧНЫХ СЛОЎНІКАХ
М. Якубович
ГНІЗДОВИЙ МЕТОД І ДОСЛІДЖЕННЯ СЕМАНТИЧНОГО ПАРАЛЕЛІЗМУ
В. А. Широков, І. В. Остапова
ВІРТУАЛЬНА ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ «ЕТИМОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»
В. П. Пономаренко
НАЗВИ СРІБЛА В ІНДОЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВАХ
В. П. Шульгач
УКРАЇНСЬКІ ЕТИМОЛОГІЇ. 82-91*
І. Р. Буніятова
(НЕ)МОЖЛИВІСТЬ РЕКОНСТРУКЦІЇ СИНТАКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У ДОПИСЕМНИЙ ПЕРІОД ІСТОРІЇ МОВ
І. З. Бурковський
ДО РОЗГАДКИ «ТАЄМНИЦІ КОРЕНІВ»
П. О. Селігей
З ДОСВІДУ ЕТИМОЛОГІЗАЦІЇ ЗАПОЗИЧЕНИХ СУФІКСІВ У СЛОВНИКУ
А. В. Иваненко
Славянскиелавянские мифомиры мифомиры II (псл. *navъ, *nava, *navь, *navъka, *naviti)
Розділ 2
ПИТАННЯ ТЕОРІЇ МОВИ ТА МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ
Г. М. Яворська
ОНТОЛОГІЯ МОВИ В ПРАЦЯХ О. С. МЕЛЬНИЧУКА ТА СУЧАСНА ЛІНГВІСТИКА: ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ НАСЛІДКИ
С. С. Єрмоленко
ЛІНГВОСЕМІОТИКА У ПОСТСТРУКТУРАЛІСТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ
В. М. Бріцин
КАТЕГОРІЯ МОДАЛЬНОСТІ В ПРАЦЯХ О. С. МЕЛЬНИЧУКА
А. П. Загнітко
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ РЕЧЕННЯ: КАТЕГОРІЙНИЙ І ФУНКЦІЙНИЙ АСПЕКТИ (ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ОЛЕКСАНДРА МЕЛЬНИЧУКА)
В. В. Чумак, В. В. Коломийцева
АДВЕРБІАЛІЗАЦІЯ ПРИЙМЕННИКОВО-ІМЕННИКОВИХ КОМПЛЕКСІВ ЛОКАТИВНИХ СИНТАКСЕМ
Г. В. Зимовець
ДО ПРОБЛЕМИ МОВНОГО ЗНАЧЕННЯ ВЛАСНИХ НАЗВ
В. І. Ярмак
ВІДТВОРЕННЯ СЕМАНТИКИ СЕРБСЬКИХ ПРЕТЕРИТАЛЬНИХ ФОРМ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ ПЕРЕКЛАДІ (компаративнийкомпаративнийкомпаративнийкомпаративний аналіз)
Розділ 3
МОВА В ЇЇ ЗВ’ЯЗКАХ ІЗ МИСЛЕННЯМ, ІСТОРІЄЮ ТА СУСПІЛЬСТВОМ
О. Б. Ткаченко
ПРОБЛЕМА ЖИТТЄВОСТІ МОВ
Г. П. Півторак
ТАТАРСЬКО-МУСУЛЬМАНСЬКА ПИСЕМНІСТЬ БІЛОРУСЬКО-УКРАЇНСЬКОЮ ПИСЕМНО-ЛІТЕРАТУРНОЮ МОВОЮ ХVІ ―ХVІІІ ст
О. О. Тараненко
АКТИВІЗАЦІЯ ІСТОРИКО-МОВНОЇ МІФОТВОРЧОСТІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Б. М. Ажнюк
ПЕРЕКЛАД І МІЖМОВНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВЛАСНИХ ІМЕН
Н. О. Данилюк
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА ФУНКЦІЯ МОВИ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРЕМИ
І. Ю. Гальчук
АДАПТАЦІЯ ІНШОМОВНИХ СЛІВ В УКРАЇНСЬКОМУ СЛОВНИКОВІ
Н. А. Корнєва
КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕЦЕНЗІЇ В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ)
В. Є. Федонюк
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЧЕСЬКІЙ МОВІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ
О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк‑Скопненко
ЕЛЕМЕНТИ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ПОХОДЖЕННЯ В МОВІ ПЕРЕКЛАДУ МИКОЛИ ЛУКАША (ЕТЮДИ ДО ПРОБЛЕМИ)

Бренд

Мельничук О.С.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Академік Олександр Савич Мельничук і сучасне мовознавство”