//Синергетика перекладу спеціальних текстів

Синергетика перекладу спеціальних текстів

300.00

Нет в наличии

Дорофеєва М.С.

Синергетика перекладу спеціальних текстів (німецько-український напрям) : Монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 520 с.

ISBN 978-966-489-382-1

Нет в наличии

Описание

Монографію присвячено особливостям перекладу спеціальних текстів з погляду синергетики – міждисциплінарного напряму досліджень систем живої, неживої та соціальної природи, здатних до самоорганізації. Переклад розглядається як синергетична система когерентної взаємодії елементів внутрішнього та зовнішнього рівня самоорганізації, побудована за принципом подвійного входження. Монографія закладає основи синергетичної методології дослідження перекладу на матеріалі спеціальних текстів. Пропонується синергетично-інформаційна модель системи спеціального перекладу за критерієм домінанти перекладу. На базі авторської моделі розроблено алгоритми порівняльно-перекладацького та доперекладацького аналізу спеціальних текстів. Для перекладознавців, мовознавців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів та усіх тих, кого цікавлять актуальні тенденції розвитку перекладознавчої науки.

ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ І. МОВА І ПЕРЕКЛАД У СИНЕРГЕТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
1.1. Поняття синергетики у міждисциплінарному та перекладознавчому аспектах
1.2. Історико-філософські основи синергетики
1.3. Синергетика і «образи» перекладу
1.4. Універсалії перекладу в контексті синергетики
РОЗДІЛ ІІ. СИНЕРГЕТИЧНА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕКЛАДУ
2.1. Метамова і метод синергетики перекладу
2.2. Ознаки самоорганізації спеціального перекладу
2.3. Типи наукової раціональності в контексті спеціального перекладу
2.3.1. Класичний тип наукової раціональності
2.3.2. Некласичний тип наукової раціональності
2.3.3. Постнекласичний тип наукового пізнання
РОЗДІЛ ІІІ. ПРИНЦИПИ БУТТЯ І СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПЕРЕКЛАДУ: ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ
3.1. Методологічні принципи та одиниці аналізу ССП у фазі Буття
3.1.1. Принцип подвійного входження
3.1.2. Інформація та інформаційна ентропія
3.2. Алгоритм дії ССП у фазі Становлення: породжувальні принципи
3.2.1. Точки біфуркації як прояв нелінійності перекладу
3.2.2. Нестійкість системи у відношеннях перекладацької рівноваги
3.2.3. Незамкненість рівнів перекладу: мова, дискурс, культура
3.3. Конструктивні принципи становлення ССП
3.3.1. Динамічна ієрархія перекладу спеціальних текстів
3.3.2. Перекладацькі помилки у спеціальному тексті на рівні дискурсу
3.3.3. Помилки у спеціальному перекладі на рівнях речення, абзацу й тексту
РОЗДІЛ IV. СИНЕРГЕТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПЕРЕКЛАДУ
4.1. Кельнська когнітивно-ситуативна модель перекладача спеціальних текстів
4.2. Моделювання системи спеціального перекладу у синергетиці
4.3. Синергетично-інформаційна модель системи спеціального перекладу
4.4. Інформаційні алгоритми перекладацького аналізу спеціальних текстів
4.5. Методика порівняльно-перекладацького аналізу інформативних текстів: практичний аспект
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОВІДКОВІ ТА ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА
ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
Додаток А. ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
Додаток Б. ТЕЗАУРУС ТЕРМІНІВ СИНЕРГЕТИКИ У ПЕРЕКЛАДІ
Додаток В. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Додаток Г. ПОВНОТЕКСТОВІ ВЕРСІЇ ОРИГІНАЛІВ, ПЕРЕКЛАДІВ-ЕТАЛОНІВ ТА ПАРТНЕРСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ

Бренд

Дорофеєва М.С. 

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Синергетика перекладу спеціальних текстів”