//Літературна творчість Сімони де Бовуар: еволюція художніх образів

Літературна творчість Сімони де Бовуар: еволюція художніх образів

150.00

Криворучко С.К.

Літературна творчість Сімони де Бовуар: еволюція художніх образів : монографія / Криворучко С.К. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 428 с.

Мова видання: українська

Описание

Монографія пропонує прочитання літературних творів французької письменниці Сімони де Бовуар (1908–1986) «Мандарини» (1954), «Сила обставин» (1960), «Дуже солодка смерть» (1964), «Чарівні картинки» (1966), «Зламана жінка» (1968), «Трансатлантичне кохання» (1997), переглядає її репутацію (виводить із тіні Ж.-П. Сартра) та перекодовує роль і місце в історії літератури ХХ ст. У художній формі С. де Бовуар поєднала притчевий і публіцистичний пласти. Притчевий пласт виникає із «міфу» про Адама і Єву, публіцистичний – із осмислення історичних, політичних і культурних подій. Єва увібрала архетипи давньогрецьких богинь. Архетипи богинь проявляються у художніх образах відповідно «фемінному» – алхімічна богиня (Афродіта із архетипу Великої Богині), «феміністському» – незаймані богині (Артеміда, Афіна, Гестія), та «жіночому» – уразливі богині (Гера, Деметра, Персефона) концептам. Вагомий мистецько-естетичний внесок письменниці вбачаємо у створенні «фемінних» художніх образів (де виявляється архетип Афродіти), які через проблему вибору впроваджують ідею важливості «кохання», позбавляються відчуттів і статусу «Іншої» як комплексу неповноцінності, виходять на рівень творчої самореалізації екзистанта. Феномен літературного екзистенціалізму С. де Бовуар реалізує як проблему вибору, яка ставиться письменницею перед героєм та сприяє його еволюції. Створення

С. де Бовуар впливових героїнь, відповідно «фемінному» концепту, досягає найвищого резонансу в середині ХХ ст. та поширюється на межі ХХ–ХХІ ст.

Передмова
Розділ 1. Літературний екзистенціалізм як специфічний мистецький феномен
1.1. Кореляція синтагми в аспекті семантичного наповнення терміну
1.2. Функціонування художнього образу як проблема сучасного літературознавства
1.3. До проблеми літературного екзистенціалізму
1.4. Концепт літературного екзистенціалізму в аспекті діахронії та синхронії
1.5. Парадигма літературного екзистенціалізму Висновки до 1 розділу
Розділ 2. Сімона де Бовуар як знакова постать літературного екзистенціалізму
2.1. Сімона де Бовуар – реальна учасниця подій
2.2. Специфіка втілення культурних тенденцій у мемуарах «Сила обставин»
2.3. Фемінна ідея як версія екзистенційного концепту в книзі Сімони де Бовуар «Друга стать»
2.4. Еволюція художніх образів у романі «Мандарини»
2.4.1. «Фемінність» образу Анни
2.4.2. Екзистенція митця в образі Анрі
2.4.3. Феномен «Іншої» в образі Поль
2.4.4. Шлях до «фемінності» в образі Надін
2.5. Творча репрезентація Сімони де Бовуар у мемуарах «Сила обставин»
2.5.1. Своєрідність жанру
2.5.2. «Міф» Сімони де Бовуар
2.5.3. Художній образ героїні – Сімони
2.5.4. Функції пейзажу
2.5.5. Езистенціалістські аспекти
2.6. Переосмислення моральних норм у творі «Дуже солодка смерть»
2.6.1. Поетикальна своєрідність твору
2.6.2. Художній образ матері
2.6.3. Художній образ дочки: конфлікт мати – дочка
2.6.4. Художній образ екзистенційного настрою
2.7. Емоційна суб’єктивність у романі «Чарівні картинки»
2.7.1. Художній образ Лоранс
2.7.2. Відчуття власної унікальності як спрямованість образу Лоранс
2.7.3. Феномен літературного екзистенціалізму в системі художніх принципів
2.7.4. Конфлікт мати – дочка
2.7.5. Культурні тенденції доби як емоційне світовідчуття
2.8. Екзистенційна фемінність у творі «Зламана жінка»
2.8.1. Літературний екзистенціалізм у жанровому концепті твору
2.8.2. Система художніх образів
2.8.3. Екзистенційне світовідчуття героїні
2.8.4. Художній образ Моріса
2.9. Образ автора як форма буття в епістолярії Сімони де Бовуар «Листи до Нельсона Олґрена. Трансатлантичне кохання»
2.9.1. Жанр як смислоутворюючий та формоутворюючий складник художнього образу
2.9.2. Образ ліричної героїні
2.9.3. Постаті сучасників як контекст доби Висновки до 2 розділу
РОЗДІЛ 3. Творчість Сімони де Бовуар у контексті екзистенціалістських тенденцій доби
3.1. Історичні події у художніх творах
3.2. Притчевий пласт
3.3. Екзистенційна чуттєвість у творах Наталі Саррот і Франсуази Саґан
3.4. Мистецький пошук Марґерит Дюрас
3.5. Екзистенційні тенденції у творчості Мілана Кундери
3.6. Художні образи у творчості Яна Муакса
3.7. Подолання екзистенційного страху смерті у творчості Дідьє ван Ковелера і Фредеріка Беґбеде
3.8. Художній образ настрою у творчості Амелі Нотомб
3.9. Відчуття самотності у творчості Лоліти Пій і Анни Ґавальда
Висновки до 3 розділу
ПІСЛЯМОВА

Бренд

Криворучко С.К.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Літературна творчість Сімони де Бовуар: еволюція художніх образів”