//Есеїстика українських письменників як феномен літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст.

Есеїстика українських письменників як феномен літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст.

250.00

Нет в наличии

Шевченко Тетяна
Есеїстика українських письменників як феномен літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст. : монографія. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. 584 с.
ISBN 978-966-489-452-1

Нет в наличии

Категория: Метка:

Описание

Монографію присвячено письменницькій есеїстиці в українській літературі кінця ХХ – початку ХХІ ст. Запропоновано її осмислення в ментативно-наративному дискурсі, окреслено її як продуктивну художньо-дискурсивну практику в письменстві сучасності. Проаналізовано форми ансамблевого обʼєднання есеїстики письменників, виявлено її сутність у контексті топологічного повороту в культурі.
Монографію адресовано науковцям, викладачам, аспірантам і студентам філологічного фаху, а також широкому колу читачів, які цікавляться проблемами розвитку сучасної української літератури.

ВСТУП ………………………………………………………………………………………… 6
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ …………………………….. 18
1.1. Есей як обʼєкт наукового осмислення в гуманітарній
традиції минулого й сучасності ……………………………………………… 18
1.1.1. Походження есею як літературного твору …………………. 23
1.1.2. Есей: жанр, метажанр, дискурсивна практика …………… 28
1.1.2.1. Есей як літературний жанр ……………………………….. 28
1.1.2.2. Есей як метажанр …………………………………………….. 35
1.1.2.3. Есей як дискурсивна практика ………………………….. 39
1.1.3. Національні есеїстичні традиції в дослідженнях
літературознавців ……………………………………………………………… 42
1.1.3.1. Українська есеїстика ХІХ-ХХ століть
у літературознавчому осмисленні …………………………………. 44
1.1.3.2. Сучасна письменницька есеїстика
в літературознавчому осмисленні …………………………………. 48
1.1.4. Методологія вивчення есеїстики: розмаїття підходів …. 55
1.2. Письменницька есеїстика: окреслення поняття ………………… 71
1.3. Есеїстика у контексті постмодернізму ……………………………… 93
Висновки до I розділу ……………………………………………………………….. 105
РОЗДІЛ ІІ. МЕНТАТИВНО-НАРАТИВНА ПРИРОДА ЕСЕЇВ
СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ………………………. 108
2.1. Поняття ментативу. Ментатив як модель текстопородження
письменницького есею …………………………………………………………. 108
2.2. Есеї наративного типу ……………………………………………………. 120
2.2.1. Наративні есеї епістолярного типу ………………………….. 132
2.2.2. Наративні есеї мемуарно-щоденникового типу ……….. 149
2.3. Наративно-ментативні есеї …………………………………………….. 154
2.4. Есеї ментативного типу …………………………………………………. 169
2.4.1. Ментатив в есеях-дзуйхіцу …………………………………….. 182
2.4.2. Особливості ментативу в есеях-скітце …………………….. 197
Висновки до II розділу ……………………………………………………………… 205
РОЗДІЛ ІІІ. ДИСКУРСИВНІ ВИМІРИ ПИСЬМЕННИЦЬКОГО
ЕСЕЮ ………………………………………………………………………………………. 209
3.1. Есей як дискурсивна практика ……………………………………….. 209
3.2. Особливості читацької рецепції письменницького есею ….. 229
3.3. Художні техніки і практики в есеїстичних текстах ………….. 244
3.3.1. Інтимізація як практика зближення з читачем …………. 245
3.3.2. Сугестивність як практика впливу на читача …………… 257
3.3.3. Лірична інтенція в есеях письменників …………………… 267
3.3.4. Автокреація як практика самоідентифікації
в письменницькому есеї ………………………………………………….. 277
3.4. Перформативний потенціал письменницького есею ……….. 285
Висновки до III розділу …………………………………………………………….. 301
РОЗДІЛ ІV. ФОРМИ АНСАМБЛЕВОГО ОБ’ЄДНАННЯ
ЕСЕЇСТИКИ ПИСЬМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ
ЛІТЕРАТУРІ……………………………………………………………………………… 305
4.1. Ансамблеві форми есею в сучасній українській
літературі …………………………………………………………………………….. 305
4.1.1. Цикл як форма об’єднання есеїв …………………………….. 310
4.1.2. Збірка як репрезентант організації есеїстичного
письма ……………………………………………………………………………. 324
4.1.3. Серії, колекції, антології есеїстики кінця ХХ –
початку ХХІ ст. ……………………………………………………………….. 329
4. 2. Збірка як провідна форма ансамблевого об’єднання есеїв
письменників ………………………………………………………………………. 335
4.2.1. Класифікація збірок есеїв письменників …………………. 335
4.2.2. Збірка есеїв у контексті літературної творчості
письменника …………………………………………………………………… 340
4.2.3. Письменницький есей у збірках інших форматів …….. 349
4.3. Композиційна організація збірки письменницьких есеїв:
провідні тенденції ………………………………………………………………… 356
4.3.1. Традиції М. Монтеня й сучасні збірки
письменницьких есеїв …………………………………………………….. 356
4.3.2. Збірка «Лексикон інтимних міст» Ю. Андруховича:
«системна безсистемність» ……………………………………………… 368
4.3.3. Збірка «Канатоходці» С. Процюка: «відкрита
множинність» …………………………………………………………………. 379
4.4.4. Збірки «Let my people go» та «І знов я влізаю в танк…»
О. Забужко: концептуальний еклектизм …………………………… 389
Висновки до IV розділу …………………………………………………………….. 399
РОЗДІЛ V. СУЧАСНА ПИСЬМЕННИЦЬКА ЕСЕЇСТИКА
В КОНТЕКСТІ ТОПОЛОГІЧНОГО ПОВОРОТУ В КУЛЬТУРІ ….. 403
5.1. Письменницька есеїстика: аспекти топологічної рефлексії.
Способи проблематизації місця (простору) в есеїстиці …………. 403
5.2. Літературно-критична рефлексія: концептуалізація
художнього тексту як місця (текст як простір рефлексії) ……….. 414
5.3. Автобіографічна рефлексія: топоси памʼяті як досвід
рефлексії ……………………………………………………………………………… 426
5.4. Портретна рефлексія: митець як обʼєкт есеїстичного
осмислення ………………………………………………………………………….. 438
5.5. Подорожня рефлексія: географічні топоси
як предмет обсервації …………………………………………………………… 450
5.6. «Есей місця» як окремий різновид есею в сучасній
українській літературі ………………………………………………………….. 463
5.6.1. Самоідентифікація есеїста як пошук
«своєї території» …………………………………………………………….. 475
5.6.2.Топологія мікрокосму як есеїстична
самоідентифікація …………………………………………………………… 485
Висновки до V розділу ……………………………………………………………… 495
ВИСНОВКИ …………………………………………………………………………….. 500
БІБЛІОГРАФІЯ …………………………………………………………………………. 516
ДОДАТКИ ………………………………………………………………………………… 572

Бренд

Шевченко Т.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Есеїстика українських письменників як феномен літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст.”