//Від ображення історії та культури народу в словотворенні

Від ображення історії та культури народу в словотворенні

400.00

Від ображення історії та культури народу в словотворенні: Доповіді ХІІ Міжнародної наукової конференції Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів (25-28 травня 2010 р., Київ, Україна) / Упорядкування та наукове редагування Н.Ф. Клименко і Є.А. Карпіловської. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 472 с.

ISBN 978-966-489-059-2

Описание

Том містить доповіді учасників ХІІ Міжнародної наукової конференції «Відображення історії та культури народу в словотворенні» Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів у рамах її засідання в Києві 25-28 травня 2010 р.
У доповідях на матеріалі широкого спектру слов’янських мов обговорено проблемивзаємозв’язків мови з культурою, історією, менталітетом народу, з розвитком суспільства. У центрі уваги доповідачів – роль словотворення в процесах мовної концептуалізації світу, категоризації та профілювання понять, у поповненні номінаційних ресурсів слов’янських мов.
Конкретні мовні факти розглянуто в синхронії та діахронії, у межах однієї чи кількох мов,різних функціональних стилів.
The collection contains reports of participants of ХІІ International conference “Reflection of
history and culture of the people in word-formation” the Commission on Slavic Word-formation at
the International Committee of Slavists within its session in Kiev on May, 25-28th, 2010.
In reports on the material of a wide spectrum of Slavic languages problems of interrelations of
language and culture, history, mentality of the people, society development are discussed. In the centre
of attention of authors – the word-formation role in processes of language world conceptualization,
categorization and profiling of concepts, replenishment of nominative resources of Slavic languages.
The concrete language facts are considered in synchrony and diachrony, within one or several
languages, various functional styles.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Від ображення історії та культури народу в словотворенні”