//Українська біологічна термінологія кінця ХХ – початку ХХІ ст.

Українська біологічна термінологія кінця ХХ – початку ХХІ ст.

150.00

Клименко Н. Ф.
Українська біологічна термінологія кінця ХХ – початку ХХІ ст. : Монографія. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017 – 212 c.
ISBN 978-966-489-436-1

Описание

У монографії розглянуто термінотворення біології, використання словотвірних способів української мови, звернуто увагу на особливу продуктивність основоскладання, перифрастичного та семантичного словотворення.
Окреслено співіснування та конкуренцію питомих і запозичених одиниць, наслідки мовної інтерференції в біологічній терміносистемі, особливості функціонування лексико-семантичної категорії демінутивності, взаємодоповнюваність процесів окнижнення та орозмовлення термінів, а також своєрідність оформлення універбів у розгляданій терміносистемі.
Для мовознавців, викладачів, аспірантів та учителів.

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1. Афіксальне словотворення термінів біології . . . . . . . . . . . . 11
1.1. Продуктивність та активність префіксів біологічної
підсистеми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2. Суфіксальні неологізми біологічної терміносистеми . . . 37
2. Основоскладання в процесах номінації біологічної
терміносистеми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.1. Темогнізда композитів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.2. Семантичний простір композитних термінів . . . . . . . . . . 51
2.3. Композити-неосемантизми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.4. Словотвірні гнізда, композитоугруповання,
темогнізда та семіохори в процесах
стратифікації лексики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
2.5. Часткова нейтралізація оцінних одиниць
у терміносистемі біології . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
3. Семантичне словотворення в біологічній
терміносистемі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
3.1. Міжмовна комунікація та семантична інтерференція
як чинники термінотворчості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
3.1.1. Засоби виявлення семантичної інтерференції
в термінологічній лексиці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3.2. Співіснування питомих і запозичених одиниць
в однакових семіохорах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
3.3. У семантичному просторі іменника пояс
(зіставний аспект) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
3.4. Демінутиви в біологічній терміносистемі сучасної
української мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
3.5. Універби в систематиці біології . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
3.6. Від колокацій до термінів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
СЛОВНИКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ . . . . . . . . . . . . 200
ЛІТЕРАТУРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
SUMMARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Бренд

Клименко Н.Ф.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Українська біологічна термінологія кінця ХХ – початку ХХІ ст.”