//Порівняльна поетика

Порівняльна поетика

250.00

Дубенко О.Ю.
Порівняльна поетика: типологічний та перекладознавчий аспекти : Монографія / О.Ю. Дубенко. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 532 с.
ISBN 978-966-489-340-1

Категория: Метка:

Описание

Монографію присвячено проблемам порівняльної поетики як міждисциплінарної царини, що постає з тих здобутків у вивченні поетичних форм, котрі були отримані у сфері порівняльної стилістики та літературної компаративістики.
У книзі розглянуто предмет та завдання типологічної і теоретико-перекладацької гілок порівняльної поетики, визначено складові її категоріального аппарату, запропоновано методологію компаративного аналізу поетичного матеріалу, побудовану на принципах ґештальт теорії, яка останнім часом все переконливіше засвідчує свою ефективність у сфері загальної філології.
Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться питаннями теорії художнього мовлення, компаративістики та художнього перекладу.

ПЕРЕДМОВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
РОЗДІЛ І. ПОРІВНЯЛЬНА ПОЕТИКА: ЕВОЛЮЦІЯ
ТА СУЧАСНІ ОБРИСИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
1.1. Стилістика художньої літератури
як предтеча лінгвістичної поетики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2. Сучасна поетика: аспекти дослідження
та базисні елементи категоріального апарату . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.2.1. Внутрішня форма: основні напрями
наукового опису . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.2.2. Художня / поетична картина світу та метафора . . . . . 42
1.3. Порівняльна поетика як інтегроване,
міждисциплінарне утворення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
1.3.1. Предметне поле та методика дослідження
провідних напрямів порівняльної стилістики . . . . . . . . . . . . 49
1.3.1.1. Теоретико-перекладацький напрям
порівняльної стилістики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
1.3.1.2. Типологічний напрям порівняльної
стилістики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
1.3.2. Предметне поле та методика дослідження
провідних напрямів літературної компаративістики . . . . . . 62
1.3.3. Предмет, мета і методологічні засади
порівняльної поетики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Висновки до розділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
РОЗДІЛ ІІ. МОВНА ТА ЕТНОКУЛЬТУРНА СКЛАДОВА
ПОЕТИЧНОЇ НОРМИ. МОВНО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПАРАЛАКС . . . 94
2.1. Персоніфікаційний простір поетичного універсуму
у світлі завдань порівняльної поетики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
2.2. Мовний фактор у формуванні поетичної норми.
Лінгвопоетична норма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
2.2.1. Категорія роду в англійській мові.
Історико-культурні традиції персоніфікації . . . . . . . . . . . . . 100
2.2.2. Категорія роду в українській мові.
Гендерний профіль мов, наділених граматичною
категорією роду: маскулінна та фемінінна моделі . . . . . . . 104
2.3. Етнокультурний паралакс осмислення дихотомії
«чоловіче::жіноче» в англо-американській
та українській традиціях. Концептуальна
поетична норма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
2.3.1. Трактування дихотомії «чоловіче::жіноче»
в англо-саксонській історико-культурній традиції . . . . . . . 124
2.3.2. Гендерні стереотипи в англо-американській
та українській лінгвокультурах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
2.3.3. Зумовленість змісту концептів
«маскулінність::фемінінність» типом культури . . . . . . . . . . 138
Висновки до розділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
РОЗДІЛ ІІІ. ГЕНДЕРНИЙ ПРОФІЛЬ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОЇ
ТА УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕТИЧНИХ КАРТИН СВІТУ.
ПОЕТИЧНИЙ ПАРАЛАКС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
3.1. Маскулінно-фемінінна категоризація
англо-американського поетичного універсуму . . . . . . . . . . . . 152
3.1.1. Сталі поетичні ґештальти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
3.1.1.1. Крос-текстовий ґештальт-кластер
персоніфікованих сутностей чоловічого роду . . . . . . . . 153
3.1.1.2. Крос-текстовий ґештальт-кластер
персоніфікованих сутностей жіночого роду . . . . . . . . . . 182
3.1.2. Варіативні поетичні ґештальти . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
3.1.2.1. Варіативність ґештальту як наслідок
художнього переформатування сталого образу . . . . . . 200
3.1.2.2. Варіативність ґештальту як наслідок
первинної гендерної амбівалентності образу . . . . . . . . 209
3.2. Українська лінгвопоетична норма як базис
етнопоетичних явищ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
3.2.1. Метафоричне уречевлення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
3.2.2. Універсальність метафоричного ототожнення . . . . . 217
3.2.3. Фемінінний вектор аграматичної метафоризації
та персоніфікації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
3.2.4. Гендерний синтаксис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
3.3. Маскулінно-фемінінна категоризація
українського поетичного універсуму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
3.3.1. Крос-текстовий ґештальт-кластер
персоніфікованих сутностей чоловічого роду . . . . . . . . . . . 223
3.3.2. Крос-текстовий ґештальт-кластер
персоніфікованих сутностей жіночого роду . . . . . . . . . . . . 231
Висновки до розділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
РОЗДІЛ ІV. КРОС-ТЕКСТОВА ҐЕШТАЛЬТ-ФОРМУЛА
ПЕРСОНІФІКОВАНИХ СУТНОСТЕЙ:
АНГЛО-УКРАЇНСЬКІ ПАРАЛЕЛІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
4.1. Крос-текстова ґештальт-формула персоніфікованих
сутностей, що репрезентують архетипову символіку . . . . . . . 247
4.1.1. Ґештальти SUN / СОНЦЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
4.1.2. Ґештальти MOON / МІСЯЦЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
4.2. Оніричні кореляти як елементи крос-текстової
ґештальт-формули персоніфікованих сутностей . . . . . . . . . . . 288
4.2.1. Оніричні кореляти у ґештальтах
персоніфікованих сутностей чоловічого роду . . . . . . . . . . . 293
4.2.2. Оніричні кореляти у ґештальтах
персоніфікованих сутностей жіночого роду . . . . . . . . . . . . . 307
Висновки до розділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
РОЗДІЛ V. ПОЕТИЧНИЙ ПАРАЛАКС
У ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОМУ АСПЕКТІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
5.1. Нерелевантний поетичний паралакс . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
5.2. Усувний поетичний паралакс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
5.3. Кардинальний поетичний паралакс . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
5.3.1. Кардинальний поетичний паралакс
при відтворенні варіативного ґештальту
(рівень текстового ґештальту) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
5.3.2. Кардинальний поетичний паралакс
при відтворенні сталого ґештальту
(рівень крос-текстового ґештальту) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
5.3.3. Кардинальний поетичний паралакс
при відтворенні ґештальту архетипічного характеру
(рівень крос-текстової ґештальт-формули) . . . . . . . . . . . . . 339
5.3.3.1. Амальгамний ґештальт
і його перекладність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
5.3.3.1.1. Експліковані фігури
амальгамного ґештальту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
5.3.3.1.2. Імпліцитні фігури
амальгамного ґештальту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
5.4. Перекладацькі аберації як прояв концептуального
і поетичного паралаксу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
Висновки до розділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
НАУКОВІ ДЖЕРЕЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
СЛОВНИКИ І ДОВІДНИКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467

Бренд

Дубенко О.Ю.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Порівняльна поетика”