//Перекладацька рецепція сучасної американської поезії: монографія

Перекладацька рецепція сучасної американської поезії: монографія

200.00

Нет в наличии

Пермінова А.В.

Перекладацька рецепція сучасної американської поезії: монографія / А.В. Пермінова. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 352 с.
ISBN 978-966-489-329-6

Нет в наличии

Описание

Робота присвячена висвітленню соціокультурних особливостей міжлітературного засвоєння американської поезії в Україні як процесу та результату перекладацької рецепції. Дослідження виконане у руслі постколоніальних студій і є синергетичним поєднанням культурологічного, соціологічного, прагматичного та семіотичного підходів до вивчення як загальнотеоретичних питань сучасного перекладознавства, так і конкретних параметрів міжкультурної, міжмовної та міжособистісної взаємодії у стереоскопічному просторі поетичного перекладу.
Для науковців, перекладачів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами теорії та практики перекладу.

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
РОЗДІЛ 1.Перекладацька рецепція як форма міжкультурного
засвоєння поетичних творів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1. Теоретичні засади рецептивної теорії перекладу . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1.1. Переклад у світлі рецептивної естетики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.2. Екстраполяція принципів рецептивної естетики
на перекладознавчий ґрунт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.2. Поезія як об’єкт перекладацької рецепції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.2.1. Теоретичні засади поетичного перекладу . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.2.2. Діалектика поетичного перекладу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1.3. Соціокультурні параметри міжлітературного засвоєння . . . . . . . . . . 58
1.3.1. Перекладацька рецепція в умовах колоніалізму . . . . . . . . . . . . 61
1.3.2. Перекладацька рецепція в умовах постколоніалізму . . . . . . . . 69
1.4. Особливості засвоєння американської поезії в Україні . . . . . . . . . . . . 76
1.4.1. Асимптотичність сучасної американської
та української поезії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
1.4.2. Динаміка української перекладацької рецепції
американської поезії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Висновки до розділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
РОЗДІЛ 2. Дослідницький інструментарій рецептивної
теорії перекладу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
2.1.Методологічне обґрунтування рецептивної теорії перекладу . . . . . 102
2.2. Прагмасинергетичний підхід . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
2.2.1.Синергетична парадигма рецептивної теорії перекладу . . . . . 114
2.2.2 Прагматична парадигма рецептивної теорії перекладу . . . . . . 123
2.3. Методологія метадискурсної множинності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
2.4. Методологічна панорама алгоритму дослідження . . . . . . . . . . . . . . 131
2.4.1. Концепція, гіпотеза та методи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
2.4.2. Механізм реалізації алгоритму дослідження . . . . . . . . . . . . . . 134
2.4.2.1. Особливості застосування стереоскопічного
аналізу у руслі прагмасинергетичного підходу . . . . . . . . . . . . 134
2.4.2.2. Особливості застосування варіативної моделі . . . . . . 151
Висновки до розділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
РОЗДІЛ 3. Стереоскопічний аналіз перекладацької рецепції творів
американських поетів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
3.1. «Аксіологічна суголосність» як принцип конструювання
метапоетичних проектів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
3.1.1.Асимптотичність соціокультурно-конвергентних
перекладацьких проектів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
3.1.2. Асимптотичність соціокультурно-дивергентних
перекладацьких проектів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
3.1.3. Асимптотичність різномовних перекладацьких проектів . . . 179
3.2. Стереоскопічний аналіз (СА) перекладацьких проектів . . . . . . . . . 193
3.2.1. СА соціокультурно-конвергентних
перекладацьких проектів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
3.2.2.СА соціокультурно-дивергентних
перекладацьких проектів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
3.2.3. СА різномовних перекладацьких проектів . . . . . . . . . . . . . . . 231
Висновки до розділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
РОЗДІЛ 4. Панорама перекладацьких рішень при реструктуруванні
джерельних значеннєво-смислових єдностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
4.1. Варіативність перекладацьких рішень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
4.2. Прояви метадискурсного ізоморфізму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
4.2.1.Комплементарна дивергентність (метонімічність) . . . . . . . . . 252
4.2.2. Асимптотичність перекладацьких рішень
(синонімічність) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
4.3. Девіантність як прояв метадискурсного аломорфізму . . . . . . . . . . . 276
4.3.1. Стохастична девіантність (хибнотлумачення) . . . . . . . . . . . . . 279
4.3.2. Інтенціональна девіантність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Висновки до розділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
СПИСОК НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ . . . . . . . . 342
СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ
ТА ДОВІДКОВИХ ДЖЕРЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

Бренд

Пермінова А.В.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Перекладацька рецепція сучасної американської поезії: монографія”