//Образотворення в англомовних орієнтальних поетичних мініатюрах

Образотворення в англомовних орієнтальних поетичних мініатюрах

150.00

Нет в наличии

Шершньова А. В.
Образотворення в англомовних орієнтальних поетичних мініатюрах: когнітивно-семіотичний аспект : монографія / А. В. Шершньова. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 296 с.
ISBN 978-617-7349-23-4

Нет в наличии

Описание

У монографії комплексно розглядаються особливості образотворення в англомовних орієнтальних поетичних мініатюрах шляхом поєднання когнітивно-поетологічного та лінгвосеміотичного підходів.
Для науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться механізмами породження образу в поетичному тексті.

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ……………………….…3
Місток між світами (передмова до монографії Сергія Курбатова, доктора
філософських наук, члена правління Всесвітньої асоціації хайку…………….4
ВСТУП……………………………………………………………………………………………………….7
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЕТИЧНОГО
ОБРАЗОТВОРЕННЯ ……………………………………………………………..12
1.1 Витоки теорії образотворення……………………………….………….…13
1.1.1 Образотворення у філософській концепції мімезису………………..….13
1.1.2 Живопис як чинник поетичного образотворення……….………………18
1.2 Образотворення в контексті сучасної когнітивної парадигми..………..28
1.2.1 Схемні образи в когнітивній лінгвістиці……………..….……………..29
1.2.2 Схемність у поетичному образотворенні ……………………..…….….36
1.3 Поетичне образотворення в семіотичній перспективі………………….41
1.3.1 Принцип іконічності в образотворенні……………..……..………………43
1.3.2 Види іконічності в поетичному образотворенні………….…….……….43
Висновки до розділу 1…………….………………………………………………47
РОЗДІЛ 2 МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ЗАСОБІВ ОБРАЗОТВОРЕННЯ
В АНГЛОМОВНИХ ОРІЄНТАЬНИХ ПОЕТИЧНИХ МІНІАТЮРАХ……..51
2.1 Жанр хайку в орієнтальній поезії…………..….………………………….53
2.2 Англомовний хайку: конститутивні ознаки ..………………….………58
2.2.1 Формальні ознаки…..…………………….……………………………….61
2.2.2 Семантичні ознаки………..……………….………….……..….…………63
2.2.3 Стилістичні ознаки …………..……..……….……………………………66
2.2.4 Ознаки емотивності…………………..…………………………………..71
2.3 Методика дослідження образотворення в англомовних орієнтальних
поетичних мініатюрах…………………………….………………………74
2.3.1 Ідентифікація засобів образотворення та їх типологізація……………..75
2.3.2 Реконструкція видів іконічності.…………….…………..………………86
2.3.3 Встановлення взаємозв’язку іконічності й образотворення……….….91
Висновки до розділу 2…………………..……………………..…………………96
РОЗДІЛ 3 ТИПОЛОГІЯ ЗАСОБІВ ОБРАЗОТВОРЕННЯ В АНГЛОМОВНИХ
ОРІЄНТАЛЬНИХ ПОЕТИЧНИХ МІНІАТЮРАХ У КОГНІТИВНО-
СЕМІОТИЧНОМУ РАКУРСІ ………………………..………………..………..98
3.1 Базові засоби образотворення в англомовних орієнтальних поетичних
мініатюрах………………………………………………………………..99
3.1.1 Аналогова образність……………………………………………..………100
3.1.2 Конверсивна образність ………………..……..……………….………131
3.2 Запозичені засоби образотворення в англомовних орієнтальних
поетичних мініатюрах………………………..………….………………148
3.2.1 Ідеограмна образність……………….……………………………………148
3.2.2 Асоціативна образність…………………………….……….………………157
3.3 Допоміжні засоби образотворення в англомовних орієнтальних
поетичних мініатюрах…………………………………………………..163
3.3.1 Фоносемантична образність……..………………………………………163
3.3.2 Графічна образність……………..…………………….…………………167
Висновки до розділу 3……….……………………………………………….…169
РОЗДІЛ 4 ІКОНІЧНІСТЬ АНГЛОМОВНИХ ОРІЄНТАЛЬНИХ ПОЕТИЧНИХ
МІНІАТЮР У КОНТЕКСТІ ОБРАЗОТВОРЕННЯ ……………..……………173
4.1 Види іконічності в англомовних орієнтальних поетичних
мініатюрах………………………………………………………………174
4.1.1 Образна іконічність……………………..……………………..…………175
4.1.2 Діаграматична іконічність……………………………….………..….…185
4.1.3 Схемна іконічність………………………..………………………….……193
4.2 Взаємодія іконічності та образотворення в англомовних орієнтальних
поетичних мініатюрах в аспекті емотивності……………..……….….199
Висновки до розділу 4………….………………………………..………………208
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ…………………………………………………..……213
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………..………….………..219
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………….265
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ…….…………..…269
ДОДАТКИ………………………………………………………………………273
Додаток А Зображення Фестського диску………………………….….…274
Додаток Б Зразок візуальної поезії Сіміаса Родоського…………….…..275
Додаток В Зразок візуальної поезії Франце Прешерна…………….…….276
Додаток Г Вірш-калліграмма Г. Аполлінера………………………….…277
Додаток Ґ Ілюстрації робіт В. Кандинського……………..…………..….278
Додаток Д »The Trees» by Philip Larkin……………………………………279
Додаток Е »Залізобетонні поеми» В. Каменського………….……………280
Додаток Є »Easter Wings» by J.Herbert ……………………..……….……..281
Додаток Ж »Swan and Shadow» by J.Hollander.…………….……………..282
Додаток З Зразок японського мистецтва хайга……………………….…283
Додаток И Взаємозв’язок властивостей метафори в АОПМ…………….284
Додаток І Взаємозв’язок жанрових ознак і властивостей метафори
англомовного хайку………………………………………..….285
Додаток Ї Співвідношення універсальних ознак метафори в західній
поезії з властивостями метафори в англомовному хайку..…286
Додаток Й Найчастотніші трансформації метафори ПРИРОДА – ЦЕ ЖИВА
ІСТОТА в англомовному хайку………………………………..287
Додаток К Спектр метафор про природу в англомовному хайку……….289
Додаток Л Різновиди метаморфоз в англомовному хайку………..……..290

 

Бренд

Шершньова А.В.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Образотворення в англомовних орієнтальних поетичних мініатюрах”