//Мовленнєва комунікація

Мовленнєва комунікація

200.00

Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю.
Мовленнєва комунікація : підручник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 460 с.

Мова видання: українська

Описание

У підручнику з максимальною повнотою та врахуванням найсучасніших наукових концепцій висвітлено історико-теоретичні проблеми мовленнєвої комунікації, насамперед її риторичне ядро. Новим є аналіз проблеми богоспілкування людини, поруч з традиційними видами міжособистісного спілкування. Велику увагу приділено таким характерним комунікативним ситуаціям, як маніпуляція співбесідником, його «зомбіювання» та протидія подібним технікам. Автори дотримуються простого й невимушеного стилю викладу, спираючись на силу прикладів з історії людського спілкування.

Теоретичний матеріал конкретизується в системі вправ, які дозволяють закріпити отримані знання і можуть стати основою для побудови практичних занять. У книзі подано чимало психологічних тестів, які дозволяють виявити свої «слабкі місця» при спілкуванні.

Для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають менеджмент, право, філологію, психологію, філософію та теологію, усіх, хто цікавиться питаннями красномовства, особливостями підготовки виступу перед аудиторією та загалом проблемами спілкування.

Підручник також може бути використаний кожним, хто прагне розвинути вміння переконливо говорити і впливати на співбесідника, навчитися читати мову міміки та жестів, розпізнавати нещирість та брехню, вміти гармонійно поєднувати логіку та емоції, враховувати гендерні аспекти комунікації, засвоїти основи нетикету (етикету спілкування в Інтернеті), навчитися подолати страх публічного виступу тощо.

ПЕРЕДМОВА
Ч а с т и н а  п е р ш а
Загальне поняття про мовЛЕННЄВу комунікацію
§ 1. Мова та комунікація
§ 2. ОСНОВНІ ФОРМИ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
(МОНОЛОГ, ДІАЛОГ, ПОЛІЛОГ)
§ 3. ЗВ’ЯЗОК МОВЛЕННЄВОЇ КОМУНІКАЦІЇ З ІНШИМИ НАУКОВИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ
Практичні завдання
Ч а с т и н а  Д Р У Г А
з історії мовЛЕННЄВої комунікації
Розділ І
ОсновнІ ТИПИ мовЛЕННЄВОї КОМУНІКАЦІЇ в їх історичному розвитку
§ 1. МОВЛЕННЄВА КОМУНІКАЦІЯ У НАВЧАННІ
§ 2. МОВЛЕННЄВА КОМУНІКАЦІЯ І ПОЛІТИКА
§ 3. МОВЛЕННЄВА КОМУНІКАЦІЯ У СФЕРІ ПРАВА
§ 4. КОМУНІКАЦІЯ В ПОБУТІ
§ 5. ПОШУК БОГОСПІЛКУВАННЯ
Практичні завдання
Розділ ІІ
ФОРМУВАННЯ РИТОРИКИ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ МОМЕНТ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
§ 1. ПОНЯТТЯ ПРО РИТОРИКУ ЯК НАУКОВУ ДИСЦИПЛІНУ
§ 2. АНТИЧНА РИТОРИКА
§ 3. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗАСАД ЄВРОПЕЙСЬКОГО КРАСНОМОВСТВА В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
§ 4. ЗМІНИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ РИТОРИЦІ НОВОГО ЧАСУ
§ 5. ФУНКЦІЯ ОРАТОРСТВА В СУЧАСНОМУ СВІТІ
Практичні завдання
Ч а с т и н а Т Р Е Т Я
МЕТА І характер
МОВЛЕННЄВОЇ комунікації
Розділ І
ЛОГІко-емоційні, етичні ТА ПСИХОЛОГІЧНІ первні МОВЛЕННЄВОЇ комунікації
Підрозділ 1
ЛОГІЧНІ ДОКАЗИ та емоційний вплив
§ 1. Закони логіки та ЇХ використання у МОВЛЕННЄВІЙ комунікації
§ 2. різновиди логічних помилок
§ 3. ЛОГІЧНА АРГУМЕНТАЦІЯ
§ 4. Емоційні моменти МОВЛЕННЄВОЇ комунікації
§ 5. ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ СПІЛКУВАННЯ
Практичні завдання
Підрозділ 2
Етика і психологія мовленнєвої поведінки
§ 1. МАНІПУЛЯТИВНА ТА АКТУАЛІЗАТОРСЬКА ПОВЕДІНКА ЯК ОСОБИСТИЙ МОРАЛЬНИЙ ВИБІР КОМУНІКАНТА
§ 2. МОВНИЙ ЕТИКЕТ
§ 3. ЕТИКА СПІЛКУВАННЯ ПО ТЕЛЕФОНУ ТА В ІНТЕРНЕТІ
§ 4. ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДО СПІЛКУВАННЯ: КОНЦЕНТРАЦІЯ УВАГИ ТА ТРЕНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ
§ 5. РОЛЬ КОНТАКТНОЇ ЗОНИ У МОВЛЕННЄВій комунікаціїІ
§ 6. Соціальні ролі та рольова поведінка людини
Практичні завдання
Підрозділ 3
ТАКТИКИ СПІЛКУВАННЯ: ПОШУКИ КОНСЕСУСУ
§ 1. пряма та непряма ТАКТИКИ СПІЛКУВАННЯ
§ 2. пОлеміка у спілкуванні
§ 3. Конфлікт та методи його розв’язання
Практичні завдання
Розділ ІІ
ТЕХНІКА МОВЛЕННЄВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Підрозділ 1
культура Спілкування
§ 1. СТИЛІ СПІЛКУВАННЯ
§ 2. ПОНЯТТЯ ПРО СТИЛЬ МОВИ
§ 3. елементи художності та літературні
прийоми у комунікації
§ 4. НЕВЕРБАЛЬНІ (ПАРАМОВЛЕННЄВІ) ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ
Практичні завдання
Підрозділ 2
ПІДГОТОВКА ВИCТУПу ПЕРЕД АУДИТОРІЄЮ
§ 1. Методика та етапи підготовки промови
§ 2. Структура ораторського твору
§ 3. Типи промов
§ 4. Запис промови
§ 5. ТРЕНУВАННЯ
Практичні завдання
ПІДСУМКОВІ ВПРАВИ
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
КОРОТКИЙ СЛОВНИК

Бренд

Абрамович С.Д.

Чікарькова М.Ю.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Мовленнєва комунікація”