//КОНФЛІКТНИЙ ДИСКУРС: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ І КОМУНІКАТИВНО- ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

КОНФЛІКТНИЙ ДИСКУРС: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ І КОМУНІКАТИВНО- ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

160.00

Н. К. Войцехівська
КОНФЛІКТНИЙ ДИСКУРС: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ І КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ : Монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго,
2018. – 404 с.

Описание

Монографія є цілісним дослідженням конфліктного дискурсу на матеріалі української художньої прози ХХ — початку ХХІ ст. Виявлено природу й типологію мовленнєвих конфліктів, а також визначено фактори, що зумовлюють зародження, розвиток і вирішення конфліктної ситуації на різних етапах діалогу. Висвітлено структурні, процесуальні та квалітативні ознаки конфліктної протидії. Виділено сценарії спілкування в конфлікті, а також спеціалізовані й неспеціалізовані вербальні засоби вираження агресії.
Описано типи мовних особистостей, причини та зовнішні прояви емоцій і почуттів учасників конфліктного дискурсу; виявлено способи концептуалізації у свідомості носіїв української мови негативних емоцій.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей.

ПЕРЕДМОВА……………………………………………………………….
6
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ
КОНФЛІКТНОГО ДИСКУРСУ
1.1. Конфлікт у світлі соціогуманітарних концепцій………………… 11
1.2. Особливості конфліктів у художньому дискурсі……………… 13
1.3. Конфлікт як мовознавча проблема.……………………………… 16
1.3.1. Розвиток семантичного значення лексеми «конфлікт»…… 16
1.3.2. Конфлікт серед інших понять негармонійного
ускладненого спілкування………………………………………………….
26
1.3.3. Ознаки й причини комунікативно-дискомфортного
діалогу……………………………………………………………………….
36
1.3.4. Роль комунікативних бар’єрів у виникненні конфліктного
дискурсу………………………………………………………………………
44
РОЗДІЛ 2
СТРУКТУРНІ, ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА КВАЛІТАТИВНІ
ОЗНАКИ КОНФЛІКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
2.1. Структура конфліктного дискурсу………………………………. 56
2.2. Динамічні характеристики конфліктного спілкування……….… 63
2.3. Причини конфронтації в діалогічному дискурсі………………… 77
2.4. Типологія конфліктів……………………………………………….
83
РОЗДІЛ 3
УЧАСНИКИ КОНФЛІКТНОГО ДИСКУРСУ
3.1. Особливий статус співрозмовників у конфліктно спрямованій
комунікації…………………………………………………………………….
97
3.2. Комунікативно-рольовий аспект діалоготворення…………….. 100
3.3. Ґендерні прояви агресії…………………………………………… 103
3.4. Моделі комунікативної поведінки в суперечці…………………. 111
3.5. Учасники комунікативної ситуації «конфлікт»…………………. 120
3.6. Типологія мовної особистості в дисгармонійному спілкуванні…
124
РОЗДІЛ 4
СЦЕНАРІЇ КОНФЛІКТНОГО СПІЛКУВАННЯ
4.1. Поняття діалогічного сценарію…………………………………… 136
4.2. Сценарій розвитку вирішеного конфлікту….……………………. 138
4.2.1. Модель розв’язання суперечностей…….…………………… 139
4.2.2. Модель урегулювання конфлікту…………………………… 147
4.2.3. Моделі загасання й усунення конфронтації….……………… 154
4.3. Сценарій невирішеної суперечки………………………………… 168
4.4. Проміжні моделі вирішення конфлікту…………………………..
171
РОЗДІЛ 5
ЕМОЦІЙНИЙ СТАН СПІВРОЗМОВНИКІВ
У КОНФЛІКТНОМУ ДИСКУРСІ
5.1. Конфлікт у світлі асоціацій і метафоризації…………………….. 175
5.2. Негативні емоції в конфліктному дискурсі……………………… 189
5.3. Гнів як емоція «тріади ворожості»………………………………. 193
5.3.1. Зовнішні прояви гнівної агресії……………………………… 203
5.4. Емоція відрази в комунікативній ситуації конфлікту…………… 206
5.5. Зневага до співрозмовника як елемент конфліктного дискурсу.. 213
5.5.1. Особливості презирства в міжособистісній комунікації……
221
РОЗДІЛ 6
ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ АГРЕСІЇ
В КОМУНІКАТИВНІЙ СИТУАЦІЇ КОНФЛІКТУ
6.1. Аксіологічний складник конфліктного дискурсу………………. 232
6.2. Інвективна лексика в дисгармонійному мовленні………………. 234
6.3. Словотворчі засоби в образливих номінаціях співрозмовника… 244
6.4. Граматичний вимір конфліктно спрямованої комунікації……….. 251
6.5. Вираження агресії засобами синтаксису………………………… 266
6.5.1. Прості й складні речення в комунікативній ситуації
конфлікту.……………………………………………………………………
266
6.5.2. Ускладнені речення як маркери ворожості…………………. 278
6.5.3. Прояви агресії на рівні стверджувальних і заперечних
конструкцій………………………………………………………………….
290
6.5.4. Розповідні, питальні й спонукальні речення в системі
конфліктогенних маркерів………..…………………………………………
297
6.5.4.1. Прокльони і злопобажання як особливі синтаксично-
граматичні конструкції………………………………………………………
304
6.5.5. Окличні й неокличні висловлювання зі значенням агресії… 315
6.6. Неспеціалізовані мовні засоби в конфліктному дискурсі……….
316
РОЗДІЛ 7
КОНФЛІКТ ЯК ЗРЕЖИСОВАНА
КОМУНІКАТИВНА ГРА
7.1. Роль «маски» в мовленнєвій поведінці………………………….. 323
7.2. Висловлення формальної та псевдозгоди……………………….. 332
7.3. Поняття ввічливої брехні…………………………………………. 337
7.4. Брехня vs. правда……………………………………….………….
351
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………
363
ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………. 369

Бренд

Войцехівська Н.К.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “КОНФЛІКТНИЙ ДИСКУРС: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ І КОМУНІКАТИВНО- ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ”