//Віктор Іванович Григорович: життя й наукова спадщина

Віктор Іванович Григорович: життя й наукова спадщина

150.00

Віктор Іванович Григорович: життя й наукова спадщина (До 200-річчя від дня народження): Зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 200 с.
ISBN 978-966-489-408-8

Описание

Збірник наукових праць, підготовлений Інститутом мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, розкриває багатогранну наукову діяльність одного із засновників слов’янознавства В. І. Григоровича. У ньому подано нові відомості про творчість видатного вітчизняного вченого, охарактеризовано роль його ідей і наукових починань у становленні і розвитку славістики.
Особлива увага приділена аналізу давніх слов’янських текстів – напряму славістичної науки, який посідав помітне місце в науковій спадщині В. І. Григоровича. Матеріали збірника становлять інтерес для славістів, дослідників історії науки в Україні.

Григорович В. І. Лист до Йосипа Максимовича Бодянського.
Підготовка тексту і примітки В. Ю. Франчук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Андрієнко Л. О.
Церковнослов’янська мова в українській бароковій літературі
XVII століття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Вахніна Л. К.
Постать В. І. Григоровича в українській славістичній
фольклористиці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Гальчук І. Ю.
Витоки та особливості функціонування церковнослов’янського
наголосу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Гнатюк Л. П.
Дискусійні питання викладання старослов’янської мови
у вищій школі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Гончаренко А. В.
Вплив візантійської агіографії на формування лексичного фонду
давньоруської житійної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Іваненко О. В.
Праслов’янський соціальний термін *čelověkъ
(етимологічний нарис) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Лучик В. В.
Найближчий топонімний простір В. І. Григоровича:
історико-етимологічний аспект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Марченко Т. Я.
Історичний розвиток суфіксальних одиниць у слов’янському
словотворенні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Николаев Г. А.
В. И. Григорович в Казанском университете . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Нікалаева В. М.
Асаблівасці перакладу стараславянізмаў на сучасную
беларускую мову (на матэрыяле тэксту Св. Евангелля) . . . . . . . . . . . . . 113
Прискока О. В.
До питання про походження старослов’янських азбук . . . . . . . . . . . . . 134
Радзієвська Т. В.
В. І. Григорович та його відрядження у слов’янські землі
1844–1847 рр.: дискурс наукових звітів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Степанов Є. М.
Наукові ідеї та подвижницька діяльність В. І. Григоровича
в розвитку Одеської філологічної школи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Федонюк В. Є.
В. І. Григорович у його зв’язках з П. Й. Шафариком . . . . . . . . . . . . . . . 178

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Віктор Іванович Григорович: життя й наукова спадщина”