//Ватрослав Ягич і проблеми слов’янознавства

Ватрослав Ягич і проблеми слов’янознавства

80.00

Нет в наличии

Ватрослав Ягич і проблеми слов’янознавства: Зб. наук. праць. – К., 2015. – 328 с.

ISBN 978-966-489-254-1

Мова видання: українська

Нет в наличии

Описание

Збірник наукових праць, підготовлений Інститутом мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, висвітлює роль спадщини видатного славіста другої половини XIX – початку XX століття Ватрослава Ягича в розвитку східнослов’янської і світової славістики, його внесок у координацію наукової роботи всіх слов’янських країн. Статті, представлені в збірнику, розкривають визначальні риси мовознавчої діяльності Ягича в проекції на проблеми сучасної лінгвістики і репрезентують у зв’язку з цим актуальні питання історії славістики, історії української літературної мови, історії російської літературної мови, а також сучасних української, російської та білоруської мов.

Ягич И.В.
Введение [к курсу лекций по исторической грамматике русского языка].
Підготовка тексту і примітки В.Ю. Франчук
Burkhardt H.
W 175 rocznicę urodzin Vatroslava Jagicia
Воронич Г.В.
Рецепції Кирило-Мефодіївської мовної традиції в Україні XV ст.: особливості перекладу Четьї Мінеї 1489 р.
Гальчук І.Ю.
Питання української акцентології в працях Ватрослава Ягича
Іваненко О.В.
Купала: еволюція образу в еволюциях слова
Иорданиди С.И.
Критическое наследие Ватрослава Ягича
Klimek J.
Defi niowanie pojęć religijnych w «Lithosie» Piotra Mohyły
Коваленко К.И.
Сопроводительные статьи азбуковников XVI–XVII вв.: грамматические сочинения
Лазаренко О.М.
Польська лексикографічна традиція ХІХ століття у науковому доробку Ватрослава Ягича
Лучик В.В.
Походження деяких власних назв, пов’язаних з Ватрославом Ягичем
Макаров В.И.
И.В. Ягич и А.А. Шахматов
Марченко Т.Я.
Інтерпретація історії хорватської мови Ватрославом Ягичем у контексті сучасних досліджень
Нікалаева В.М.
Словаўтваральны аспект вывучэння поўна- і няпоўнагалоснакаранёвай лексікі сучасных рускай і беларускай літаратурных моў
Палящук Н.В.
Прыходна-расходныя кнігі горада Магілёва: структура і лексічны склад
Пархоменко Ірина
Особливості німецькомовного оригіналу дисертації Івана Яковича Франка
Радзієвська Т.В.
Критико-аналітичний стиль Ватрослава Ягича: комунікативний суб’єкт тексту та категорія оцінки
Скляренко В.Г.
Про одне з паралельних місць у житіях Костянтина і Мефодія
Скопненко О.І.
Ватрослав Ягич і білорусько-український контекст (етюди про зовнішні чинники нормалізації та кодифікації нових слов’янських літературних мов)
Степанов Є.М.
Наукові ідеї Ватрослава Ягича в розвитку Одеської філологічної школи
Федонюк В.Є.
Проблеми богемістики у колі інтересів Ватрослава Ягича
Храковский В.С.
Плюсквамперфект и конструкция с частицей было в восточнославянских языках
Черниш Т.О.
Polonica в «Истории славянской филологии» Ватрослава Ягича
Шевченко Л.І.
Дискусії про літературну мову в славістиці: Ватрослав Ягич, Іван Франко, Крсте Місірков
Ярмоленко Э.В.
З назіранняў над лексікай «Жыція Еўфрасінні Полацкай» (па спісах рэдакцыі Зборнікаў змешанага складу і Рэдакцыі Вялікіх Міней Чэцціх мітрапаліта Макарыя)

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Ватрослав Ягич і проблеми слов’янознавства”