//Сучасна культура: проблеми аксіології і термінології

Сучасна культура: проблеми аксіології і термінології

200.00

Нет в наличии

Чікарькова М. Ю.
Сучасна культура: проблеми аксіології і термінології: Монографія / Марія Юріївна Чікарькова. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 240 с.
ISBN 978-617-7349-76-0

Нет в наличии

Описание

Монографія розкриває малодосліджені й актуальні проблеми, пов’язані з ґенезою та функціонуванням фундаментальних основ сучасної культури, які глибоко розглянуто у духовно-етичному, філософському та естетичному дискурсах. Культура потрактована як багатоаспектне явище, що включає, поряд з мистецтвом, релігію, політику та право, науку та освіту тощо. Синхронічний зріз явища «сучасна культура» проаналізовано з погляду його змістовності та семантики, а багатоаспектність та історичний підхід у розумінні культури сприяє панорамності
узагальнення.
Для студентів соціогуманітарних факультетів і широкого кола читачів, які цікавляться культурологічним і філософським осмисленням сучасності.

ПЕРЕДМОВА
Смисл і хронологічні рамки поняття «сучасна культура»
як наукова проблема……………………………………………………..…… 3
Р о з д і л 1
ГУМАНІСТИЧНО-АНТРОПОЦЕНТРИЧНИЙ ФОРМАТ
СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ
1.1.Антропоцентризм і формування доктрини гуманізму
в історичній перспективі …….……………………………………………… 15
1.2. Ідея «титанічності людини» та «переробки природи»:
технократизм і екологічна криза. ………………………………….….……. 24
1.3. Секуляризація культури та формування
«секулярних релігій» у культурі Нового часу …………….……….………. 51
1.4. Релігійний синкретизм і феномен реабілітації магії
як чинники сучасної культури ……………………………..………………… 60
Р о з д і л 2
ПРОБЛЕМИ АКСІОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ
2.1. Сучасні спроби дезавуації етичного виміру культури ………………… 78
2.2. Дискусійність поняття «духовна культура» у новітніх
культурологічних студіях ………………………….……………….………… 95
2.3. Поняття «людина культури» як фантомна дефініція ……………….. 107
2.4. Об’єктивність та апроксимація у сучасній науці …………….…….…116
2.5. Культурний шок у мультикультурному суспільстві …………………. 125
2.6. Свобода культурної самоідентифікації та аксіологія
сучасного українського культурного простору ……………………….… 133
Р о з д і л 3
ЦИФРОВА КУЛЬТУРА ТА ЇЇ ПЕРСПЕКТИВИ
3.1. Сучасна культура та віртуальна реальність:
діалектика взаємовпливу………………….…………………………….….. 162
3.2. Цифрова гуманітаристика: становлення, проблеми, перспективи … 175
3.3. Комп’ютерні ігри як феномен сучасної культури…………………… 185
ВИСНОВКИ ………………………………………………………….….… 197
ЛІТЕРАТУРА…………………………….…………………………….….. 199

Бренд

Чікарькова М.Ю.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Сучасна культура: проблеми аксіології і термінології”