Рафік Манаф оглу Новрузов, Ікрам Зіяд оглу Гасимов Азербайджанська мова : [навч. посібн.] / Рафік Манаф оглу Новрузов, Ікрам Зіяд оглу Гасимов. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 248 с. ISBN 978-966-489-276-3