Книги
 • Сквіра Н.М. Проблеми поетики другого тому «Мертвих душ» Миколи Гоголя: Монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 328 с. ISBN 978-966-489-047-9 Мова видання: українська
 • ПУБЛІКАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ ІНСТИТУТУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НАН УКРАЇНИ (1991 – 2015): бібліографічний покажчик ISBN 978-617-7349-50-0
 • Владимир Гутковский Пятая сущность. – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2020. – 168 с. ISBN 978-966-489-499-6
 • Розповіді про Сі Чжунсюня. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 196 с. ISBN 978-617-7621-49-1
 • Дзюбан Ю. Роман с океаном. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 232 с. ISBN 978-966-489-066-0 Язык издания: русский
 • Російсько-український словник: у 4-х т. — Т. 1. А—Ж / Редактори: В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова. Головний редактор: акад. А. Кримський. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. — 12, ХІV, 290 с. — Репринт з видання 1924 р. (Серія «Словникова спадщина України») Російсько-український словник: у 4-х т. — Т. 2. З—Н. – Вип. 1. З–К / Редактори: В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова, М. Калинович, А. Ніковський, В. Ярошенко. Головний редактор: акад. А. Кримський. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 4, VII, 392 с. — Репринт з видання 1929 р. (Серія «Словникова спадщина України») Російсько-український словник: у 4-х т. — Т. 2. З—Н. – Вип. 2. Л–Намыкивать / Упорядники-редактори: М. Калинович, В. Ярошенко. Головний редактор: акад. А. Кримський. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 4, 352 с. — Репринт з видання 1932 р. (Серія «Словникова спадщина України») Російсько-український словник: у 4-х т. — Т. 2. З—Н. – Вип. 3. Намыл–Нять / Упорядники-редактори: М. Калинович, В. Ярошенко. Головний редактор: акад. А. Кримський. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — VIII, 328 с. — Репринт з видання 1933 р. (Серія «Словникова спадщина України») Російсько-український словник: у 4-х т. — Т. 3. О—П. – Вип. 3. О–Поле / Упорядники-редактори: В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова, А. Ніковський. Головний редактор: акад. С. Єфремов. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 5, III, 336 с. — Репринт з видання 1927 р. (Серія «Словникова спадщина України») Російсько-український словник: у 4-х т. — Т. 3. О—П. – Вип. 2. Поле–Пячение / Упорядники-редактори: В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова, А. Ніковський. Головний редактор: акад. С. Єфремов. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 4, II, 318 с. — Репринт з видання 1928 р. (Серія «Словникова спадщина України») ISBN 978-617-7349-33-3
 • Иванова Л. П. Русский Берлин в лингвоимагологическом аспекте. – К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – 108 с. ISBN 978-966-489-365-4
 • Русский стих Украины. Век ХХI. Начало. Библиотека литературно- художественного издания "Соты" / Сост. Д. Бураго. – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2019. – 208 с. ISBN 978-966-489-466-8
 • Жарких Денис Семь сказок для взрослых и детей. Сборник. – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – 232 с. ХУДОЖНИК-ИЛЛЮСТРАТОР: ЕЛЕНА ОДАРИЧ ISBN 978-966-489-420-0 Язык издания: русский
 • Крымский С.Б. Сергей Крымский: НАШ РАЗГОВОР ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ. (Цикл интервью Т.А. Чайки) / С.Б. Крымский, Т.А. Чайка. — К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. — 436 с. ISBN 978-966-489-146-9 Язык издания: русский
 • Дорофеєва М.С. Синергетика перекладу спеціальних текстів (німецько-український напрям) : Монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 520 с. ISBN 978-966-489-382-1
 • СЛАВЕН БУДЕ В НАРОДАХ СВЯЩЕННИЙ ТВІЙ БІЙ. ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА В ПОЕЗІЇ УКРАЇНИ / упоряд. Д. С. Бураго, Н. В. Костенко, Ін. М. Ковальчук, Ір. М. Ковальчук; вступ. ст. академіка П. П. Толочка. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – 420 с. ISBN 978-966-489-504-7
 • Соловьёв Сергей СЛОВА И ВЕТЕР / С. В. Соловьёв — К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. — 368 с. ISBN 978-966-489-141-4 Язык издания: русский
 • Словник ділової мови. Термінологія та фразеологія / М. Дорошенко, М. Станіславський, В. Страшкевич. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. — ХVI, 248 с. — Репринт з видання 1930 р. (Серія «Словникова спадщина України») ISBN 978-617-7349-61-6
 • Калинович Ф. Словник математичної термінології (проєкт). Ч. 1. Термінологія чистої математики. К., 1925. 240 с.; Калинович Ф. Словник математичної термінології (проєкт). Ч. 2. Термінологія теоретичної механіки. К., 1926. 80 с. Словник математичної термінології. Т. 3. Астрономічна термінологія й номенклятура (проєкт) / уложили Ф. Калинович і Г. Холодний. Х., 1931. 117 с. К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. ХХIV, 252+88+120 с. Репринт із видань 1925, 1926, 1931 рр. Передмова П. Ю. Гриценка, В. М. Бріцина (Серія «Словникова спадщина України») ISBN 978-966-489-488-0
 • Словник технічної термінології (загальний) / І. Шелудько, Т. Садовський. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. — ХХ, 612 с. — Репринт із видання 1928 р. (Серія «Словникова спадщина України») ISBN 978-617-7621-48-4
 • Словник української мови в 11 томах. Додатковий том: у 2-х кн. — Кн. 1. А—Л. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — LXVIII+556 с. ISBN 978-617-7349-64-7 ISBN 978-617-7349-65-4 (Том 1) Словник української мови в 11 томах. Додатковий том: у 2 кн. — Кн. 2. М—Я. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 576 с. ISBN 978-617-7349-64-7 ISBN 978-617-7349-66-1 (Книга 2)  
 • Словник української мови: у 3-х т. — Т. 1. А—Ґ. / Редактори: акад. С. Єфремов, А. Ніковський. Упорядкував: Б. Грінченко. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 8, XLIV, 428 с. — Репринт з видання 1927 р. (Серія «Словникова спадщина України») Словник української мови: у 3-х т. — Т. 2. Д—Й. / Редактори: акад. С. Єфремов, А. Ніковський. Упорядкував: Б. Грінченко. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 2, XXIV, 440 с. — Репринт з видання 1927 р. (Серія «Словникова спадщина України») Словник української мови: у 3-х т. — Т. 3. К—Н. / Редактори: акад. С. Єфремов, А. Ніковський. Упорядкував: Б. Грінченко. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 2, XXIV, 440 с. — Репринт з видання 1928 р. (Серія «Словникова спадщина України») ISBN 978-966-489-417-0
 • Баранник М. Смех – дело серьезное, или СССР в анекдотах. — К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2016. — 176 с. : ил. ISBN 978-617-7349-37-1 Язык издания: русский
 • Бураго Д.С. Снеговик / Книга стихов. — К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2015. — 82 с. : ил. ISBN 978-966-489-297-8
 • Бураго С. Б. Собрание сочинений. – К., 2005. – Т. 1. Александр Блок. Очерк жизни и творчества. – 368 с. ISBN 966-8188-11-Х ISBN 966-8188-12-8 Язык издания: русский
 • CОТЫ 2014-2016. ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ. — К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2016. — 608 с. Язык издания: русский, украинский
 • СОТЫ 2017

  120.00
  CОТЫ 2017. ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ. — К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. — 560 с. Язык издания: русский, украинский
 • СОТЫ 2018

  150.00
  CОТЫ 2017. ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ. — К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2018. — 476 с. Язык издания: русский, украинский
 • CОТЫ. ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ. — К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. — 204 с. Языки издания: русский и украинский
 • Мацуо Башьо СТЕЖКАМИ ПІВНОЧІ : пер. з яп. та передм. І. Бондаренка, Т. Комарницької. – 2014. – 208 с. Мова видання: українська
 • А.О. Букрієнко, К.Ю. Комісаров Стилістика японської мови. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 320 с. ISBN 978-617-7349-14-2 Мова видання: українська
 • Галина Соколова и Элла Мазько Страшная ночь, или Визит зеленой феи. – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2018. – 202 с. ISBN 978-617-7621-01-9
 • Личук М. І. Структура та семантика синтаксично нечленованих одиниць в українській мові : [монографія] / М. І. Личук. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 388 с. ISBN 978-966-489-409-5
 • Чікарькова М. Ю. Сучасна культура: проблеми аксіології і термінології: Монографія / Марія Юріївна Чікарькова. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 240 с. ISBN 978-617-7349-76-0
 • Кислюк Л.П. Сучасна українська словотвірна номінація: ресурси та тенденції розвитку: Монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 424 с. ISBN 978-966-489-440-8
 • Баранов Віктор Таблиця повернень. Переклади з румунської / Упорядкування: Лідія Баранова, Сергій Лучканин. Передмова «Румунське поетичне слово у відтворенні Віктора Баранова» Сергія Лучканина. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 132 с. ISBN 978-966-489-373-9
 • Аинова Татьяна ТАЙНЫЕ ТРОПЫ / Стихи. — К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2015. — 120 с. ISBN 978-617-7349-06-7 Язык издания: русский
 • Верлока В. Так сказать / Стихи, переводы, проза, афоризмы.— К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2015. — 112 с., илл. ISBN 978-966-489-333-3 Язык издания: русский
 • Теорія і практика перекладу. Японська мова. Том 2: Навч. посіб. / А.О. Букрієнко, К.Ю. Комісаров. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 284 с. ISBN 978-966-489-303-6 Мова видання: українська
 • Гари Лайт ТРАЕКТОРИИ ВОЗВРАЩЕНИЙ. Сборник стихов. – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – 292 с., илл. ISBN 978-966-489-412-5 Язык издания: русский