Книги
 • Андрей Грязов Первый том. — К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. — 344 с. ISBN 978-966-489-385-2 Второй том. — К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. — 280 с. ISBN 978-966-489-406-4
 • Фридман З. В ночь на седьмое ноября: Роман. Рассказы. / Сост. Р. Фридман. – Киев.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 336 с. ISBN 978-966-489-405-7 Язык издания: русский
 • Гари Лайт ТРАЕКТОРИИ ВОЗВРАЩЕНИЙ. Сборник стихов. – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – 292 с., илл. ISBN 978-966-489-412-5 Язык издания: русский
 • Collegium 27

  100.00
  Международный научно-художественный журнал "Collegium", №27  — К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. — 284 с.
 • Семенко С.М.  ЯПОНСЬКО-АНГЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ТЕНРІЙСЬКОЇ РЕЛІГІЇ. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 100 с. ISBN 978-966-489-411-8
 • Шульдишова А. А. Александр Блок: музыкальность лирического образа. Монография / А. А. Шульдишова. – К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2018. – 256 с. ISBN 978-617-7349-84-5
 • Сергій Грабар ДЖАЗ ДЛЯ ТЕБЕ. Притчі, новели, історії. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 116 с. ISBN 978-617-7349-60-9
 • Распродажа!
  Віршознавчий семінар. Ігор Васильович Качуровський (1918-2013). In memoriam: зб. наукових праць та спогадів / Упор.: Н. В. Костенко, О. Г. Бросаліна, Н. І. Гаврилюк. – К., 2015. – 124 с. іл. ISBN 978-966-489-310-4
 • Распродажа!
  Р.М. Іванов Келб-Алі-хан Нахчиванський. Його епоха та спадщина (історичні нариси) / Іванов Р.М. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 612 с. ISBN 978-966-489-239-8
 • Распродажа!

  Вибрані праці

  120.00 100.00
  Чернишова Т.М. Вибрані праці / Упоряд. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Савенко А.О. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 400 с. ISBN 978-966-489-203-9
 • Распродажа!
  Аіда Імангулієва. Вибрані статті: Збірник статей / Укл. Кавказли Й.— К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. — 176 с. ISBN 978-966-489-094-3
 • Віктор Іванович Григорович: життя й наукова спадщина (До 200-річчя від дня народження): Зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 200 с. ISBN 978-966-489-408-8
 • «Гармония – абсолютна, а дисгармония – относительна». Памяти М.М. Гиршмана. – К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2016. – 184 с. ISBN 978-966-489-345-6
 • Діалоги молодих філологів: колективна монографія [Упор. та ред. О.А. Андрущенко]. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 112 с. ISBN 978-966-489-215-2
 • Личук М. І. Структура та семантика синтаксично нечленованих одиниць в українській мові : [монографія] / М. І. Личук. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 388 с. ISBN 978-966-489-409-5
 • Пермінова А.В. Перекладацька рецепція сучасної американської поезії: монографія / А.В. Пермінова. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 352 с. ISBN 978-966-489-329-6
 • Кудрявцева Н.С. Лінгвістична відносність і проблеми перекладу філософської термінології: лінгвокогнітивний підхід : Монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 468 с. ISBN 978-966-489-413-2
 • Бураго Д.С. Снеговик / Книга стихов. — К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2015. — 82 с. : ил. ISBN 978-966-489-297-8
 • Данило Йоканович ЧЕРНИЛА И ВИНО. Книга стихов / Перевод с сербского Елены Буевич. — К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2018. — 144 с. ISBN 978-617-7349-88-3
 • Словник української мови: у 3-х т. — Т. 1. А—Ґ. / Редактори: акад. С. Єфремов, А. Ніковський. Упорядкував: Б. Грінченко. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 8, XLIV, 428 с. — Репринт з видання 1927 р. (Серія «Словникова спадщина України») Словник української мови: у 3-х т. — Т. 2. Д—Й. / Редактори: акад. С. Єфремов, А. Ніковський. Упорядкував: Б. Грінченко. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 2, XXIV, 440 с. — Репринт з видання 1927 р. (Серія «Словникова спадщина України») Словник української мови: у 3-х т. — Т. 3. К—Н. / Редактори: акад. С. Єфремов, А. Ніковський. Упорядкував: Б. Грінченко. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 2, XXIV, 440 с. — Репринт з видання 1928 р. (Серія «Словникова спадщина України») ISBN 978-966-489-417-0
 • Дубенко О.Ю. Порівняльна поетика: типологічний та перекладознавчий аспекти : Монографія / О.Ю. Дубенко. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 532 с. ISBN 978-966-489-340-1
 • Борис Горгулов ИСТИНА У КАЖДОГО ВРЕМЕНИ СВОЯ. Роман. – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2018. – 240 с. ISBN 978-617-7349-69-2
 • Російсько-український словник: у 4-х т. — Т. 1. А—Ж / Редактори: В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова. Головний редактор: акад. А. Кримський. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. — 12, ХІV, 290 с. — Репринт з видання 1924 р. (Серія «Словникова спадщина України») Російсько-український словник: у 4-х т. — Т. 2. З—Н. – Вип. 1. З–К / Редактори: В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова, М. Калинович, А. Ніковський, В. Ярошенко. Головний редактор: акад. А. Кримський. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 4, VII, 392 с. — Репринт з видання 1929 р. (Серія «Словникова спадщина України») Російсько-український словник: у 4-х т. — Т. 2. З—Н. – Вип. 2. Л–Намыкивать / Упорядники-редактори: М. Калинович, В. Ярошенко. Головний редактор: акад. А. Кримський. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 4, 352 с. — Репринт з видання 1932 р. (Серія «Словникова спадщина України») Російсько-український словник: у 4-х т. — Т. 2. З—Н. – Вип. 3. Намыл–Нять / Упорядники-редактори: М. Калинович, В. Ярошенко. Головний редактор: акад. А. Кримський. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — VIII, 328 с. — Репринт з видання 1933 р. (Серія «Словникова спадщина України») Російсько-український словник: у 4-х т. — Т. 3. О—П. – Вип. 3. О–Поле / Упорядники-редактори: В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова, А. Ніковський. Головний редактор: акад. С. Єфремов. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 5, III, 336 с. — Репринт з видання 1927 р. (Серія «Словникова спадщина України») Російсько-український словник: у 4-х т. — Т. 3. О—П. – Вип. 2. Поле–Пячение / Упорядники-редактори: В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова, А. Ніковський. Головний редактор: акад. С. Єфремов. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 4, II, 318 с. — Репринт з видання 1928 р. (Серія «Словникова спадщина України») ISBN 978-617-7349-33-3
 • Чікарькова М. Ю. Сучасна культура: проблеми аксіології і термінології: Монографія / Марія Юріївна Чікарькова. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 240 с. ISBN 978-617-7349-76-0