Книги
 • Шекспир Уильям. Сонеты. На англ. яз. с параллельным русским текстом в переводе С. А. Заславского. — К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. — 332 с. ISBN 978-966-489-389-0 Язык издания: английский, русский
 • Хмельницкий Б. Убить Каина. Московские хроники 18 века. – К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – 164 с. ISBN 978-966-489-421-7
 • Out of stock
  Віршознавчий семінар. Український тонічний вірш: Дк, Тк, Акц, В. в. Тактовик: типологія форм: Збірник наукових праць / Упор.: Н. В. Костенко, Н. І. Гаврилюк, О. Г. Бросаліна. – К., 2017. – 160 с. ISBN 978-617-7349-82-1
 • Асадчих О.В., Філонова В.О. Основи методики навчання усного японського монологічного мовлення на початковому рівні у вищій школі: Монографія / Асадчих О.В. Філонова В.О. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 156 с. ISBN 978-617-7349-62-3
 • Борис Чичибабин ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ. Стихи. – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2018. – 332 с. ISBN 978-617-7349-52-4
 • Віршознавчий семінар. Ігор Васильович Качуровський (1918-2013). In memoriam: зб. наукових праць та спогадів / Упор.: Н. В. Костенко, О. Г. Бросаліна, Н. І. Гаврилюк. – К., 2015. – 124 с. іл. ISBN 978-966-489-310-4
 • Марчук Л. М. Українська мова за професійним спрямуванням. Практичні заняття. Самостійна робота : навчальний посібник / Л. М. Марчук, Т. М. Сукаленко, В. О. Бойчук. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 244 с. ISBN 978-617-7349-29-6
 • Кудрявцева Н.С. Лінгвістична відносність і проблеми перекладу філософської термінології: лінгвокогнітивний підхід : Монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 468 с. ISBN 978-966-489-413-2
 • Український лексикон кінця XVIII – початку XXI ст.: cловник-індекс: у 3-х т. — Т. 1. А—Й. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — XXXV+669 с. Український лексикон кінця XVIII – початку XXI ст.: cловник-індекс: у 3-х т. — Т. 2. К—Позагусати. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — III+637 с. Український лексикон кінця XVIII – початку XXI ст.: cловник-індекс: у 3-х т. — Т. 3. Позад—Я. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — V+747 с. ISBN 978-617-7349-85-2
 • Словник української мови: у 3-х т. — Т. 1. А—Ґ. / Редактори: акад. С. Єфремов, А. Ніковський. Упорядкував: Б. Грінченко. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 8, XLIV, 428 с. — Репринт з видання 1927 р. (Серія «Словникова спадщина України») Словник української мови: у 3-х т. — Т. 2. Д—Й. / Редактори: акад. С. Єфремов, А. Ніковський. Упорядкував: Б. Грінченко. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 2, XXIV, 440 с. — Репринт з видання 1927 р. (Серія «Словникова спадщина України») Словник української мови: у 3-х т. — Т. 3. К—Н. / Редактори: акад. С. Єфремов, А. Ніковський. Упорядкував: Б. Грінченко. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 2, XXIV, 440 с. — Репринт з видання 1928 р. (Серія «Словникова спадщина України») ISBN 978-966-489-417-0
 • «Великий киевлянин» Николай Бердяев / Под ред. М. Ю. Савельевой, Д. Суходуб, Г. Е. Аляева [яз. русск, укр., фр.] / Центр гуманитарного образования Национальной академии наук Украины, Общество русской философии при Украинском философском фонде / Серия «КИЕВОМЫШЛеНіЕ». — К.: Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2018. — 532 с. ISBN 978-617-7621-15-6
 • Рахель Лихт О ДЕТСТВО! КОВШ ДУШЕВНОЙ ГЛУБИ! — К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2019. — 208 с., илл. Первая часть книги «Черновик биографии Бориса Пастернака» ISBN 978-617-7621-28-6