Навчальний посібник у 2-х частинах /упорядник О.В. Максименко. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго,
  1. – 168 с.
ISBN 978-617-7621-36-1