Мялковська Л. М. Мова художніх творів І. С. Нечуя-Левицького: лексикографічна і лінгвокогнітивна рецепція : монографія / Л. М. Мялковська. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 608 с. (Серія «Студії з українського мовознавства»). ISBN 978-966-489-455-2