Лучканин С.М. Історія класичної філології. Навчальний посібник для магістрантів і студентів спеціальності «класична філологія». – 2-е вид., перероб. і доп. − К., 2020. − 332 c. ISBN 978-966-489-494-1