Хань Сін. Дух гуманізму в конфуціанстві / Пер. з рос. Н. Сквіри. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. – 454 с. ISBN 978-966-489-565-8