Р.М. Іванов Келб-Алі-хан Нахчиванський. Його епоха та спадщина (історичні нариси) / Іванов Р.М. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 612 с. ISBN 978-966-489-239-8