Грицаєнко Л.М. Основи красномовства: навчальний посібник / Л.М. Грицаєнко. – Видання 2-ге, доповнене. – К: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 260 с. ISBN 978-617-7349-71-5