Чо Джіхун (조지훈). Вибрані поезії. 승무 / Упорядкування, передмова та коментарі І.П. Бондаренка / Переклад з кор. І.П. Бондаренко, І.А. Грушкевич. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – 200 с. ISBN 978-966-489-520-7