Книги
 • Російсько-український словник: у 4-х т. — Т. 1. А—Ж / Редактори: В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова. Головний редактор: акад. А. Кримський. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. — 12, ХІV, 290 с. — Репринт з видання 1924 р. (Серія «Словникова спадщина України») Російсько-український словник: у 4-х т. — Т. 2. З—Н. – Вип. 1. З–К / Редактори: В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова, М. Калинович, А. Ніковський, В. Ярошенко. Головний редактор: акад. А. Кримський. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 4, VII, 392 с. — Репринт з видання 1929 р. (Серія «Словникова спадщина України») Російсько-український словник: у 4-х т. — Т. 2. З—Н. – Вип. 2. Л–Намыкивать / Упорядники-редактори: М. Калинович, В. Ярошенко. Головний редактор: акад. А. Кримський. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 4, 352 с. — Репринт з видання 1932 р. (Серія «Словникова спадщина України») Російсько-український словник: у 4-х т. — Т. 2. З—Н. – Вип. 3. Намыл–Нять / Упорядники-редактори: М. Калинович, В. Ярошенко. Головний редактор: акад. А. Кримський. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — VIII, 328 с. — Репринт з видання 1933 р. (Серія «Словникова спадщина України») Російсько-український словник: у 4-х т. — Т. 3. О—П. – Вип. 3. О–Поле / Упорядники-редактори: В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова, А. Ніковський. Головний редактор: акад. С. Єфремов. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 5, III, 336 с. — Репринт з видання 1927 р. (Серія «Словникова спадщина України») Російсько-український словник: у 4-х т. — Т. 3. О—П. – Вип. 2. Поле–Пячение / Упорядники-редактори: В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова, А. Ніковський. Головний редактор: акад. С. Єфремов. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 4, II, 318 с. — Репринт з видання 1928 р. (Серія «Словникова спадщина України») ISBN 978-617-7349-33-3
 • Словник української мови в 11 томах. Додатковий том: у 2-х кн. — Кн. 1. А—Л. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — LXVIII+556 с. ISBN 978-617-7349-64-7 ISBN 978-617-7349-65-4 (Том 1) Словник української мови в 11 томах. Додатковий том: у 2 кн. — Кн. 2. М—Я. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 576 с. ISBN 978-617-7349-64-7 ISBN 978-617-7349-66-1 (Книга 2)  
 • Словник української мови: у 3-х т. — Т. 1. А—Ґ. / Редактори: акад. С. Єфремов, А. Ніковський. Упорядкував: Б. Грінченко. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 8, XLIV, 428 с. — Репринт з видання 1927 р. (Серія «Словникова спадщина України») Словник української мови: у 3-х т. — Т. 2. Д—Й. / Редактори: акад. С. Єфремов, А. Ніковський. Упорядкував: Б. Грінченко. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 2, XXIV, 440 с. — Репринт з видання 1927 р. (Серія «Словникова спадщина України») Словник української мови: у 3-х т. — Т. 3. К—Н. / Редактори: акад. С. Єфремов, А. Ніковський. Упорядкував: Б. Грінченко. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 2, XXIV, 440 с. — Репринт з видання 1928 р. (Серія «Словникова спадщина України») ISBN 978-966-489-417-0
 • Український лексикон кінця XVIII – початку XXI ст.: cловник-індекс: у 3-х т. — Т. 1. А—Й. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — XXXV+669 с. Український лексикон кінця XVIII – початку XXI ст.: cловник-індекс: у 3-х т. — Т. 2. К—Позагусати. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — III+637 с. Український лексикон кінця XVIII – початку XXI ст.: cловник-індекс: у 3-х т. — Т. 3. Позад—Я. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — V+747 с. ISBN 978-617-7349-85-2
 • Українсько-російський словник / А. Ніковський. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. — ХІI, 864 с. — Репринт з видання 1926 р. (Серія «Словникова спадщина України»). ISBN 978-617-7349-94-4
 • Корейсько-український словник / Укл. Хо Сун Чьол, Чечельницька Інна. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 740 с. ISBN 978-617-7621-45-3
 • Словник ділової мови. Термінологія та фразеологія / М. Дорошенко, М. Станіславський, В. Страшкевич. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. — ХVI, 248 с. — Репринт з видання 1930 р. (Серія «Словникова спадщина України») ISBN 978-617-7349-61-6
 • У ПОШУКАХ ГАРМОНІЇ МОВИ. До 80-ліття від дня народження члена-кореспондента Національної академії наук України, доктора філологічних наук, професора Ніни Федорівни Клименко / Упоряд. Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк, Ю.В. Романюк, А.О. Савенко. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – 448 с. ISBN 978-966-02-9122-5
 • Граматичний простір сучасної лінгвоукраїністики. Катерині Григорівні Городенській / Ін-т укр. мови НАН України; упоряд.: Н. Г. Горголюк, Л. М. Колібаба, В. М. Фурса. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 436 с.: портр. – (Серія «Глибини рідної мови…»). ISBN 978-617-7621-08-8
 • Комарницька Т.К., Бондаренко І.П., Семенко С.М. Історія українсько-японського і японсько-українського перекладу та наукових досліджень (Матеріали до курсу «Теорія та практика художнього перекладу») / Загальна ред.: Т.К. Комарницька . – К.: ВД Дмитра Бураго, 2019. – 528 с. ISBN 978-966-489-463-7
 • Антологія корейської поезії (I ст. до н.е. – XX ст.) / Заг. ред.: Хо Сун чхоль. Укладачі: І. Бондаренко, Кім Суквон, Ю. Скрипник. Передмова: І. Бондаренко. Коментарі: І. Бондаренко, Ю. Скрипник. Біографічні відомості: Ю. Скрипник / Пер. з кор.: Болдескул Є., Бондаренко І., Жовтіс О., Кім Суквон, Скрипник Ю., Турков Г. та ін. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019 р. – 804 с. (20 ілюстрацій). ISBN 978-617-7621-27-9
 • Бучацьке Євангеліє ХІІ–ХІІІ ст. / Відп. ред. В.В. Німчук, підгот. до видання Ю.В. Осінчук. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. (Серія «Пам’ятки української мови»). – 360 с. ISBN 978-966-489-437-8
 • Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія [автори: І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, А. П. Загнітко, С. О. Соколова; за ред. К. Г. Городенської]. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 752 с. ISBN 978-966-489-380-7
 • Архангельська А. Femina cognita. Українська жінка у слові й словнику / А. Архангельська. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 444 с. (Серія «Студії з українського мовознавства»). ISBN 978-966-489-480-4  
 • Homo liber: Сборник памяти Л. Г. Фризмана / Ред.-сост. П. С. Глушаков, Д. С. Бураго. Киев: Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2020. 472 c. ISBN 978-617-7621-41-5
 • Шевченко Тетяна Есеїстика українських письменників як феномен літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст. : монографія. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. 584 с. ISBN 978-966-489-452-1
 • Евгений Черноиваненко Логика человеческой жизни. – К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2019. – 664 с. ISBN 978-966-489-445-3
 • ШІНКОКІН-ВАКА-ШЮ. 新古今和歌集. Нова збірка давніх та сучасних японських пісень (1205 р.) / Передмова, переклад з японської та коментарі Івана Бондаренка. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго. – 832 с. ISBN 978-617-7349-70-8
 • Жага кохання. Антологія японської жіночої поезії(IV-XX ст.). Передмова, переклад з японської та коментарі Івана Бондаренка. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 512 с. (40 ілюстрацій) ISBN 978-966-489-248-0 Мова видання: українська, японська
 • Богомолов О. В. Імена революції: дискурс Арабської весни / О. В. Богомолов. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 380 с. ISBN 978-617-7621-00-2
 • Мовчан Раїса. У пошуках архітвору (З історії української літератури ХХ століття). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 448 с. ISBN 978-617-7621-09-5
 • Зайдман И. Две тысячи лет вместе. История преследования евреев. Т. 1. От Манефона и Св. Иоанна Златоуста до Гитлера и Идена. – 632 с. Т. 2. От Гитлера и Идена до аятоллы Хаменеи и Барака Обамы. – 808 с. Язык издания: русский
 • Человек. Язык. Культура: сборник научных статей, посвященных 60-летнему юбилею проф. В.И. Карасика: в 2-х ч.; отв. соред. В.В. Колесов, М.Влад. Пименова, В.И. Теркулов. – Киев: Издательский дом Д. Бураго, 2013. – Изд. 2-е, испр. – Часть 1. – 800 с. + Часть 2. – 568 с. (Серия «Концептуальный и лингвальный миры». Вып. 2). Язык издания: русский
 • «Великий киевлянин» Николай Бердяев / Под ред. М. Ю. Савельевой, Д. Суходуб, Г. Е. Аляева [яз. русск, укр., фр.] / Центр гуманитарного образования Национальной академии наук Украины, Общество русской философии при Украинском философском фонде / Серия «КИЕВОМЫШЛеНіЕ». — К.: Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2018. — 532 с. ISBN 978-617-7621-15-6
 • Фризман Леонид ИВАН ФРАНКО: ВЗГЛЯД НА ЛИТЕРАТУРУ. – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – 608 с. ISBN 978-966-489-414-9
 • Андрей Грязов Первый том. — К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. — 344 с. ISBN 978-966-489-385-2 Второй том. — К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. — 280 с. ISBN 978-966-489-406-4
 • Шекспир Уильям. Сонеты. На англ. яз. с параллельным русским текстом в переводе С. А. Заславского. — К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. — 332 с. ISBN 978-966-489-389-0 Язык издания: английский, русский
 • Мегела І.П.
  ЕЙДОСИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО ДИСКУРСУ. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 448 с. ISBN 978-617-7349-45-6 Мова видання: українська
 • AnLav

  150.00
  Лавриненко Анастасія AnLav. Книга віршів. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. — 220 с.: іл. ISBN 978-966-489-490-3
 • Международный научно-художественный журнал «Collegium», №31-32  — К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. — 228 с.
 • Русский стих Украины. Век ХХI. Начало. Библиотека литературно- художественного издания "Соты" / Сост. Д. Бураго. – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2019. – 208 с. ISBN 978-966-489-466-8
 • Философское самоопределение Густава Шпета / Под ред. М. Ю. Савельевой, Т. Д. Суходуб, Г. Е. Аляева / Центр гуманитарного образования НАН Украины, Общество русской философии при Украинском философском фонде / Серия «КИЕВОМЫШЛЕНИЕ». — К.: Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2019. — 424 с. ISBN 978-966-489-461-3
 • Кім Соволь Лірика. Вибрані твори Передмова, переклад з корейської та коментарі Івана Бондаренка. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 248 с. ISBN 978-966-489-451-4
 • Роговский А.М. Этика свободы. Социоанализ свободы и других этических категорий. – К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2018. – 296 с. ISBN 978-617-7621-11-8
 • Сахарова О. В. Персонажі сучасної української драматургії: лінгвістичні аспекти. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. 352 с. (Серія «Студії з українського мовознавства») ISBN 978-966-489-446-0
 • Абрамович С. Д., Кеба О. В., Стахнюк Н.О. Історія польської літератури. Навчальний посібник: Цикл лекцій. – За ред. С. Д. Абрамовича. К : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. 620 с. ISBN 978-966-489-444-6